Vooronderzoek

Voor aanvang van grondwerkzaamheden dient men te bepalen of er een potentieel gevaar in de bodem schuilt. Een vooronderzoek of bureaustudie is daarom een essentieel onderdeel van het veiligheidstraject. Bom-Be heeft hiervoor de grootste troeven in handen: we beschikken over ervaren en gepassioneerde historische onderzoekers en een bijzonder groot archief, zodat we op zeer korte tijd  - door middel van een quick scan - kunnen vaststellen of een bepaald perceel al dan niet verdacht is op het aantreffen van NGE. Is dit het geval, dan kunnen we de verdachte gebieden en de risico's gedetailleerd in kaart gaan brengen door middel van een vooronderzoek.

Onze mensen zijn vertrouwd met opzoekwerk in de (internationale) oorlogsarchieven en gespecialiseerde literatuur, maar trekken ook op onderzoek in de buurt en in de lokale archieven. Ze zullen de onderzoeksresultaten in vele gevallen kunnen staven met luchtfoto interpretatie

Het bureauonderzoek eindigt niet bij de oorlogsperiode. We gaan ook na of het terrein sindsdien gewijzigd is of niet, bv. door ophogingen, eerdere naoorlogse munitieruimingen of baggerwerken.

Een vooronderzoek is tijd- en kostenbesparend, geeft aan welke de verdachte gebieden zijn, welke types munitie men kan aantreffen, in welke staat, en op welke mogelijke diepte.

Luchtfoto interpretatie

Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd België tienduizenden malen vanuit de hoogte gefotografeerd. Vandaag zijn deze historische beelden, opgeslagen in binnen- en buitenlandse archieven, van onschatbare waarde. Het opzoeken, interpreteren en georefereren van deze foto's vereist echter een bijzondere kennis. Zo hebben onze partners bijvoorbeeld een techniek ontwikkeld om van die foto’s 3D-beelden samen te stellen, die Bom-Be gebruikt om bunkers en bomkraters terug te vinden.

Luchtfoto interpretatie is vaak van essentieel belang voor het vooronderzoek, en Bom-Be blijft deze techniek verder ontwikkelen. Een digitale bibliotheek met kaarten is in de laatste ontwikkeling. Explosievenopruimers, archeologen, geologen, maar ook de beheerders van de ondergrondse infrastructuur, zullen de gebruikers zijn.