Detectie in de straten van Melle

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het station van Melle een belangrijk knooppunt in de aanvoerroutes van het Duitse leger naar Frans bezet gebied. Daarom werd het door de geallieerden intensief gebombardeerd, in de voorbereiding van de landing in Normandië. FARYS (voorheen TMVW) plande er ingrijpende rioleringswerken, en wilde voor aanvang weten wat er in de ondergrond zat. In april 2015 werd er in Melle immers nog een vliegtuigbom gevonden, met de evacuatie van 2900 inwoners tot gevolg.

Bom-Be voerde voor FARYS in 2014 al een historisch vooronderzoek uit voor de straten in kwestie (zie onze projecten van 2014). Hieruit bleek dat er gegronde redenen waren voor een multisonde oppervlaktedetectie, die we uitvoerden op 15 mei 2015. De straten werden afgezet en er was politiebegeleiding.  De bussen van de Lijn behielden hun doorgang, maar moesten steeds een afstand van minstens tien meter tot de meetkar behouden om verstoring van de metingen te vermijden.

Over deze detectie werd ook verslag uitgebracht in nieuwsuitzendingen van VTM enAVS.

Explosievenopsporing – oppervlaktedetectie – magnetometrie