Brandbommen in Bree

De Stad Bree plant de aanleg van een industriezone op een weiland van ongeveer 280.000 m², waar men bij een archeologisch proefsleuvenonderzoek al loopgraven en twee brandbommen had gevonden. Voldoende redenen om bij Bom-Be een oppervlaktedetectie van het gehele gebied te bestellen.

Met een quad en een multisonde opstelling konden we het terrein inmeten, behalve enkele zones ondergelopen waren of waar materialen waren opgeslagen, en die later nog aan bod zullen komen. We detecteerden naar een breed scala aan kalibers, van kogels tot afwerpmunitie, wat meer dan 2000 anomalieën opleverde.

Toen de Stad Bree ons ook vroeg om de verdachte objecten te benaderen, hebben we in samenspraak besloten we om de anomalieën, gelegen in de zones waar vroeger gebouwen hebben gestaan, niet als verdacht te beschouwen. We troffen op zeer geringe diepte – 10 cm en 30 cm – nog twee Engelse brandbommen van 30 lbs aan, niet ver van de eerder gevonden loopgraven. Toen we onze vondst meldden bij de DOVO besloten ze om de bommen ter plekke te vernietigen. Bekijk hier hoe dit in z'n werk ging.

Explosievenopsporing oppervlaktedetectie / benaderen magnetometrie