Terrorisme preventie

Waakzaamheid voor terrorisme is vandaag niet enkel geboden voor overheidsinstellingen. Ook bedrijven kunnen geconfronteerd worden met al dan niet vermeende bommeldingen of andere incidenten. In dergelijke gevallen is een snelle en correcte inschatting van de situatie erg belangrijk.

Bom-Be bezit een ruime expertise in verband met binnen- en buitenlandse terreurpreventie, en biedt in deze context een breed gamma van diensten aan. Een dagopleiding voor bv. beveiligingsverantwoordelijken kan al een inzicht verschaffen over hoe om te gaan met verdachte pakketten, geïmproviseerde explosieven of een bommelding, en over de mogelijke gevolgen van dergelijk incident.

U kan ook kiezen voor een doorgedreven anti-terrorisme audit, waarna een plan van aanpak op maat wordt uitgewerkt. Hierin wordt aandacht besteed aan beslissingsprotocols en -niveaus, snelle evacuatie,  e.d.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.