Technische term – WSCS-OCE


Het ‘Werkveldspecifiek Certificatieschema Opsporen Conventionele Explosieven’ is een document dat in Nederland de OCE-sector reguleert. Deze bijlage van de Nederlandse Arbowetgeving stelt eisen aan bedrijven, personeel, examenbureaus en controle-instellingen die actief zijn in de Nederlandse OCE-sector. Het WSCS-OCE is hier te vinden.

>> Volledige lijst met technische termen

WSCS-OCE