Technische term – vooronderzoek


Onze historische onderzoekers beschikken over een bijzonder groot archief, zodat we op zeer korte tijd  - door middel van een quick scan - kunnen vaststellen of een bepaald perceel al dan niet verdacht is op het aantreffen van NGE. Is dit het geval, dan kunnen we de risico's en verdachte gebieden gedetailleerd in kaart gaan brengen door middel van een vooronderzoek.

Onze mensen zijn vertrouwd met opzoekwerk in de (internationale) oorlogsarchieven en gespecialiseerde literatuur, maar trekken ook op onderzoek in de buurt en in de archieven. Met luchtfoto interpretatie worden deze onderzoeksresultaten gestaafd. 

Het bureauonderzoek eindigt niet bij de oorlogsperiode. We gaan ook na of het terrein sindsdien gewijzigd is of niet, bv. door ophogingen, eerdere naoorlogse munitieruimingen of baggerwerken.

Een vooronderzoek is dus tijd- en kostenbesparend, geeft aan welke de verdachte gebieden zijn, welke types munitie men kan aantreffen, in welke staat, en op welke mogelijke diepte.

>> Volledige lijst met technische termen

B17