Technische term – oppervlaktedetectie


Objecten in de bodem worden met non-destructieve methodes van aan de oppervlakte gedetecteerd. Een oppervlaktedetectie vereist geen ingrepen in de bodem is daarom relatief snel en goedkoop uit te voeren (in tegenstelling tot dieptedetectie).

Voor NGE en metalen objecten gebruiken we magnetometers of metaaldetectoren. Magnetometers hebben een detectiebereik tot 3 meter diepte, zelfs 4 voor grote objecten zoals vliegtuigbommen. 

Voor nutsleidingen gebruiken we grondradar en/of radiodetectie, voor opslagtanks en ondergrondse structure²n,  gebruiken we grondradar en/of magnetometrie.

>> Volledige lijst met technische termen

a