Technische term – georefereren


Georefereren betekent, in de brede zin van het woord, dat men de de geografische positie van iets gaat definiëren aan de hand van een coördinatenstelsel. Zo kan men monumenten, gebouwen of hotels georefereren.

Bij het uitvoeren van vooronderzoeken voor het opsporen van munitie is het georefereren van luchtfoto's - met daarop bijvoorbeeld bominslagpunten - vaak een zeer bruikbaar hulpmiddel voor het afbakenen van verdachte gebieden. Dankzij deze techniek kan men de positie van de elementen op een luchtfoto dus perfect bepalen in een specifiek coördinatenstelsel.

>> Volledige lijst met technische termen

georefereren