Technische term – ferrometalen / non-ferrometalen


Ferrometalen: zijn die materialen (vaak legeringen) met ijzer, kobalt, nikkel en/of gadolinium als voornaamste bestanddeel. De ‘spins’ van de atomen in een ferrometaal kunnen in dezelfde richting komen te staan, wat leidt tot een tijdelijk of permanent veld rondom het ferrometalen voorwerp. Ze zijn dus magnetiseerbaar, in tegenstelling tot alle overige metalen, de non-ferrometalen.

Non-ferrometalen: Andere metalen dan ijzer, cobalt, nikkel of gadolinium, of legeringen die deze elementen niet als hoofdbestanddeel hebben, zoals koper, lood, aluminium, zink, brons en messing. Ze zijn niet magnetiseerbaar.

Met een actieve detector kan men zowel ferro- als non-ferrometalen opsporen, met een passieve detector enkel ferrometalen.

>> Volledige lijst met technische termen

ferrometalen