Technische term – explotainer


Explotainer: Beveiligde container voor tijdelijke opslag van explosieven. Nederlands jargon: VTVS (Voorziening voor Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie).

>> Volledige lijst met technische termen

VTVS