Technische term – DOVO


DOVO: Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen van het Belgische leger (FR: SEDEE). DOVO is niet inzetbaar voor het opsporen van oorlogsmunitie, in tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt. DOVO staat wel in voor de ruiming van aangetroffen explosieven en munitie.

>> Volledige lijst met technische termen

Logo DOVO