Technische term – dieptedetectie


Dieptedetectie wordt uitgevoerd m.b.v. een boor- of sondeerstelling of een sondeerwagen, zodat de detectiesonde in de bodem kan worden neergelaten (in tegenstelling tot oppervlaktedetectie). Men gaat over tot dieptedetectie wanneer:

  • men vermoedt dat de CE op grote diepte in de bodem zitten; 
  • toplaagvervuiling (zoals metaalslakken) een oppervlaktedetectie onmogelijk maakt; 
  • men metingen wil verrichten onder bestaande structuren zonder deze te beschadigen of af te breken (door middel van schuine boring).

>> Volledige lijst met technische termen

Dieptedetectie mbv sondering