Technische term – CTE, CE, NGE, UXO


CTE: Conventionele en Toxische Explosieven.  Toxische munitie wordt nog veelvuldig aangetroffen in de voormalige gevechtsgebieden van de Eerste Wereldoorlog in België. Nederland was geen strijdtoneel tijdens WO I, zodat er ook geen toxische munitie wordt aangetroffen. Belgische explosievendeskundigen hebben dus in de regel meer kennis en ervaring opgebouwd i.v.m. toxische munitie dan hun Nederlandse collega's

CE: Conventionele Explosieven. Deze term wordt vooral in Nederland gebruikt om oorlogsmunitie uit WO II in de (water)bodem aan te duiden.

Men spreekt ook vaak over NGE of Niet Gesprongen Explosieven.

UXO is internationaal de meest gebruikte term (Engels: UneXploded Ordnance).

>> Volledige lijst met technische termen

NGE of CE of UXO