Technische term – begeleiding


Begeleiding: Soms zal men in NGE-verdacht gebied de graafwerken aanvatten zonder dat er voorafgaand een oppervlaktedetectie werd uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer de toplaag van het terrein vervuild is met metaalslakken, of bij een archeologisch proefsleuvenonderzoek (omdat de proefsleuven dan sowieso volledig worden uitgegraven). In zo’n gevallen zullen onze experts de graafwerken van nabij begeleiden om de veiligheid te garanderen. Meestal wordt dan laag per laag gedetecteerd en vervolgens afgegraven.

>> Volledige lijst met technische termen

begeleiding laagsgewijs ontgraven