Technische term – analoge detectie


Anomalie: betekent letterlijk een onregelmatigheid of afwijking. Wanneer we met een magnetometer een afwijking meten in de sterkte van het aardmagnetisch veld, dan kan dit wijzen op de aanwezigheid van een metalen object in de bodem. Sommige anomalieën zullen we beschouwen als verdacht object, andere niet. Dit hangt af van de karakteristieken en meetwaarden van de afwijking.

>> Volledige lijst met technische termen

anomalie