Technische term – actieve detectoren


Actieve detectoren, in vakjargon ook  metaaldetectoren genoemd, detecteren zowel ferro- als non-ferrometalen, en hebben een standaard meetbereik van 30 à 50 cm. Ze wekken zelf een magnetisch veld op, en meten de respons of verstoringen van metalen objecten op dit 'actief' opgewekte veld (in tegenstelling tot passieve detectoren of magnetometers). 

>> Volledige lijst met technische termen

actieve detector