Studiedag op 25 april
Oude munitie op de werf. Wat nu?

Wekelijks legt men werven stil omdat de veiligheid van de werknemers in het gedrang komt na aantreffen van oude oorlogsmunitie, en elk jaar gebeuren er verschillende (bijna) ongevallen.

Sinds 1 januari 2017 hanteert het Vlaamse Ministerie van Openbare Werken een Praktische Leidraad over het opsporen en ruimen van oorlogsmunitie in de ondergrond en de waterbodems. Dit zal implicaties hebben op werven in heel Vlaanderen.

Op dinsdag 25 april 2017 organiseert Bom-Be te Leuven een studiedag, waarbij eigen en externe specialisten uit het werkveld duidelijkheid verschaffen over deze bijzondere materie. De studiedag is gericht aan veiligheidscoördinatoren, studiebureaus, calculatoren, werfleiders, bouwheren, gemeenten, coördinatoren ontwerp en verwezenlijking ...

Programma:

8u30: Ontvangst met koffie.
9u00: Huibert van Driel, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Explosievenopsporing schetst hoe de problematiek bij onze Noorderburen in een regelgeving gegoten werd.
9u30: Cynrik De Decker, historisch onderzoeker, geeft een overzicht van de conflicten en de soorten munitie die dagelijks in België aangetroffen worden.
10u15: Koffiepauze
10u30: Majoor Nicolas Pinoli, officier operaties van DOVO, over de inzet van de Dienst Opruiming en Vernietiging Ontploffingstuigen, en het protocol van Defensie met de overheid over het aantreffen van explosieven.
11u15: Joeri Van Meenen, onderdirecteur Vlaamse Confederatie Bouw belicht de regelgeving op bouwplaatsen, verantwoordelijkheden bouwheer, en de totstandkoming van de Praktische Leidraad voor Conventionele en Toxische Explosieven
12u00: Lunch.
13u00: Toelichting over de inhoud van de Praktische Leidraad MOW.
14u00: Bram Van Dyck, hoofd opleidingen en kwaliteit bij Bom-Be, met hands-on demonstratie om de mogelijkheden en beperkingen van detectiemateriaal te illustreren (extra muros).
15u00: Nabespreking

Locatie: Bedrijvencentrum Leuven, Interleuvenlaan 62, 3001 Leuven
Kostprijs: 420 €. Inbegrepen: cursusboek, lunch en koffie.

Inschrijving:

  1. Klik hieronder om het elektronisch inschrijvingsformulier in te vullen.
  2. Inschrijven ten laatste op dinsdag 18 april.
  3. Inschrijving is definitief wanneer wij uw overschrijving van 420 € ontvangen op rekeningnummer BE40 0016 0345 5163 (IBAN) met volgende vrije mededeling:
    Studiedag Familienaam Voornaam
    Wij sturen u dan een e-mail ter bevestiging.