Audit preventie bomterreur

Bom-Be voerde een IED-audit uit voor het bedrijvencentrum BCLeuven, gelegen op het Researchpark Haasrode. IED staat voor Improvised Explosive Devices. Onze expert met militaire achtergrond, en ervaring in conflictgebieden, legde zich toe op:

  • een dreigingsanalyse;
  • een controle van de beveiliging tegen aanslagen met geïmproviseerde ontploffingstuigen,
    • zowel qua preventie (voor)
    • als qua “bomb scene management” (tijdens en na);
  • adviezen aan het management om de beveiliging van het bedrijf tegen bomincidenten te verbeteren.

Bom-Be hanteert hierbij een nuchtere aanpak en zorgt voor een duidelijke communicatie met management en personeel.

We organiseren ook cursussen om management en personeel te leren om te gaan met bommeldingen, bomalarm en incidenten.  Contacteer ons voor meer informatie.

Terrorisme preventie audit