Blindgangers bij de vleet

In de toekomstige verkaveling Ten Hove te Middelkerke werden tijdens het archeologisch onderzoek enkele kleine en een groot explosief opgegraven. Daarom bestelde Lobelle Studiebureau NV een explosievenonderzoek bij Bom-Be. Een multisonde oppervlaktedetectie gaf aan dat de zone van ongeveer 40.000 m² bezaaid was met verdachte objecten. Benadering van deze anomalieën leverde een ‘oogst’ op van meer dan 9 (negen!) ton munitie, met daarbij opvallend veel blindgangers van groot kaliber geschutmunitie; dus wel verschoten, maar niet ontploft.

Explosievenonderzoek – oppervlaktedetectie / benaderen magnetometrie