Opsporen van munitie

Bom-Be beschikt over de meest uiteenlopende opsporingstechnieken. Voor het opsporen van oorlogsmunitie maken we gebruik van twee hoofdmethoden:

1. Magnetometrisch onderzoek, met:

2. Grondradar, ook wel georadar of GPR genoemd

De meetapparatuur is meestal gekoppeld aan een datalogger en GPS-antenne, zodat we snel en accuraat een kaart van de anomalieën in de bodem kunnen aanmaken. Onze experts kunnen op basis van de kaart en de meetwaarden bepalen waar de verdachte objecten zitten.

Met behulp van deze technieken kunnen we bodemverstoringen detecteren, lokaliseren en benaderen. Conventionele munitie wordt – in de laatste fase – handmatig blootgelegd.