Leidingdetectie 2014

In 2014 voerde Bom-Be een tachtigtal projecten uit, waaronder ook Leidingdetectie-projecten. Hieronder een paar voorbeelden.


Leidingdetectie in drie Ninoofse scholen

IKORN, de koepel van de katholieke scholen in Ninove, gaf Bom-Be opdracht voor een detectie naar kabels en leidingen op drie schoolterreinen: Heilig Hart, Sint-Aloysiuscollege, en Sint-Joris. In alle scholen konden we m.b.v. radiodetectie zowel gasleidingen, hoogspannings- en stroomvoerende kabels lokaliseren, en op twee terreinen troffen we ook onbekende leidingen aan. Tijdens het veldwerk werden de meetgegevens realtime verwerkt en de leidingen gemarkeerd, exacte kaarten met aanduiding van de diepte werden ook digitaal aangeleverd.

Leidingdetectie radiodetectie


Leidingen onder de school

De technisch directeur van het Hemelvaartinstituut te Waregem contacteerde Bom-Be voor een onderzoek naar kabels en leidingen, in het kader van geplande infrastructuurwerken. Sommige kabels stonden niet onder stroom, en waren evenmin bereikbaar op een fysiek punt. Voor deze leidingen was het dus kwestie om d.m.v. inductie – vanop afstand – een signaal op de kabel te zetten, dat de kabelzoeker kon oppikken. Uiteindelijk konden we alle data-, gas-, hoogspannings-, en stroomvoerende leidingen, in gebruik of niet, localiseren.

Leidingdetectie – oppervlaktedetectie – radiodetectie


Explosievenopsporing
2015
2014
2013

Archeologie
2015
2014
2013

Leidingdetectie
2015
2014
2013