Leidingdetectie 2013

In 2013 voerde Bom-Be 71 projecten uit, waaronder ook enkele leidingdetectie-projecten. Een paar voorbeelden zijn hieronder beschreven.


Leidingdetectie in Beveren

ADPO contacteerde Bom-Be voor een onderzoek naar kabels en leidingen rondom een onderstation waar infrastructuurwerken gepland zijn. Bom-Be gebruikte hiervoor een combinatie van grondradar en radiodetectie, om de locatie en diepte van de aanwezige leidingen in beeld te brengen.

Leidingdetectieradiodetectie / GPR


Radiodetectie en georadar onder hoogspanning

Elia Engineering contacteerde Bom-Be voor een onderzoek naar kabels en leidingen in het kader van de heraanleg van het 150/36kV onderstation Hoogstraten, aangezien er geen historiek van deze locatie bekend was. Het onderstation was actief en stond dus onder spanning, en voor deze opdracht gebruikten we twee verschillende detectietechnieken. Met passieve radiodetectie bepaalden we de ligging en diepte kabels op die onder spanning stonden. De positie van spanningsvrije kabels bepaalden we eveneens met deze ‘kabelzoeker’. Eerst hun ligging, d.m.v. inductiemetingen, en daarna hun diepte, d.m.v.  actieve metingen, waarbij de kabels op een bereikbaar punt onder spanning worden gezet. Vervolgens liepen we het hele terrein ingelopen met georadar (GPR) om niet-aangesloten en niet-metalen leidingen ook in beeld te brengen. Dit gebeurde met een Infraradar die tot op 2.1 m diepte inmeet, en een hoge resolutie geeft. Tot op deze diepte konden we dus een volledig beeld van de ligging van leidingen en kabelbundels geven.

Leidingdetectie – radiodetectie / GPR


Radiodetectie van kabels in Waterloo

Redevco Retail Belgium SCS contacteerde Bom-Be om de ligging van kabels en leidingen te situeren op 2 locaties van Carrefour in Waterloo: te Mont-Saint-Jean en aan de Chaussée de Bruxelles. De metingen werden uitgevoerd met een radiodetectie-apparaat, de zgn. kabelzoeker. Het meten van de signalen op kabels en leidingen met dit apparaat kan op twee manieren: ofwel meet men het signaal van de leiding die onder spanning staat, ofwel brengt men op een bereikbaar punt van de leiding een radiosignaal aan m.b.v. een klem. In beide gevallen kan de ligging en diepte van de leiding bepaald worden

Leidingdetectie – radiodetectie


Explosievenopsporing
2015
2014
2013

Archeologie
2015
2014
2013

Leidingdetectie
2015
2014
2013