Leidingdetectie 2016

In 2016 voerde Bom-Be een hondertal projecten uit, waaronder ook enkele leidingdetecties. Hieronder een paar voorbeelden.


Spanning bij Sportoase

Groep Sportoase NV contacteerde SubTerra Consult voor een leidingdetectie te Lanaken. Bij het plaatsen van een mechanische bescherming boven een gasleiding had men immers 2 kruisingen ontdekt met een onbekende leiding, die doorheen de geplande bouwplaats leek te lopen. De KLIP-KLIM plannen gaven niet duidelijk aan om welke leiding het ging, dus voerde Bom-Be voor Subterra Consult een radiodetectie-onderzoek uit. Binnen de tijdspanne van een uurtje konden we het verloop van deze leiding uitzetten, en de ligging werd meteen ook geregistreerd door een landmeter. Het bleek een 10.000 V middenspanningskabel te zijn. 

Leidingdetectie – oppervlaktedetectie – radiodetectie


Leidingdetectie voor aanleg Decathlon

In de aanloop van de bouwwerken voor een nieuwe Decathlon in Froyennes deed AT Osborne een beroep op Bom-Be om de nutsleidingen in kaart te brengen.  Uit de KLIP-plannen (Kabels en Leidingen Informatie Portaal) bleek immers dat enkele leidingen gevaarlijk dicht bij de constructiezone lagen. Het ging om een hoogspanningsleiding, een (private) gasleiding, telefoonkabels, en een waterleiding, waarvan AT Osborne de exacte ligging wilde kennen. Bij het bestuderen van de beschikbare plannen dienden we er rekening mee te houden dat op de site van de nieuwe constructie vroeger een Quick had gestaan, die werd afgebroken. De ligging van de gas-, hoogspannings- en telefoonleidingen konden we behulp van radiodetectie precies in kaart brengen, en we detecteerden ook een leiding die niet op de plannen stond. De waterleiding konden we op deze manier niet in kaart brengen, aangezien deze van kunststof was.

Leidingdetectie –  radiodetectie


Eerder uitgevoerde projecten


Explosievenopsporing
2016
2015
2014
2013

Archeologie
2016
2015
2014
2013

Leidingdetectie
2016
2015
2014
2013