Geofysisch onderzoek naar nutsleidingen

Al te vaak blijkt dat nutsleidingen niet of onvoldoende in kaart zijn gebracht, soms met dramatische gevolgen. De inzet van non-destructieve technieken zoals grondradar en/of radiodetectie zal precies uitwijzen waar de leidingen zich bevinden.

Met GPR kunnen we ook de positie van ondergrondse structuren en opslagtanks bepalen.