Gevaarlijke erfenis

Vorige eeuw lag België tweemaal op het kruispunt van een wereldoorlog. Honderdduizenden tonnen munitie – artilleriegranaten, vliegtuigbommen, mijnen – werden hier afgeschoten, uitgeworpen, gedumpt of achtergelaten. Statistisch gezien kwam 10 tot 30 % hiervan nooit tot ontploffing en verdween veelal ongemerkt in de bodem.

Vrijwel dagelijks komt deze gevaarlijke erfenis aan de oppervlakte. Naast een reëel gevaar voor mens, materieel en milieu betekent dergelijke vondst bijna altijd een tijdelijke stopzetting van de werkzaamheden, en meer dan eens een lange evacuatie. De proactieve inzet van een munitieopsporingsbedrijf als Bom-Be betekent een significante daling van het veiligheidsrisico, en is tevens tijd- en kostenbesparend. 

De werkwijze van Bom-Be is gericht op het doelmatig gebruik van kennis en middelen. Gedegen archiefonderzoek kan precies aantonen waar een probleem is, en waar niet.