Basiskennis OCE

Personeel dat in Nederland op een OCE-project actief is, moet gecertificeerd zijn volgens het WSCS-OCE. Daarin zijn een aantal deskundigheidsniveaus gedefinieerd, waarvoor men een certificaat kan behalen door het afleggen van een examen.

Mensen die werkzaamheden uitvoeren in het OCE-werkgebied, zoals archeologen of kraanmachinisten, moeten verplicht beschikken over het certificaat Basiskennis OCE. Het is ook een erg nuttig certificaat voor personen die beroepshalve regelmatig OCE-werven betreden, zoals veiligheidscoördinatoren of projectleiders, indien ze zich zonder begeleiding op het OCE-werkgebied willen begeven.

Bom-be biedt een opleiding van één dag aan, waarin volgende onderwerpen aan bod komen:

  • basiskennis over explosies en explosieve stoffen;

  • gevaren van CE;

  • hoofdsoorten van CE;

  • wettelijk kader en OCE-projectvoering in Nederland;

  • veiligheidsregels.

De leerstof is gestructureerd volgens de eindtermen uit het WSCS-OCE voor het certificaat Basiskennis OCE. Na de opleiding kan men op de dag zelf ook een kort examen afleggen om het certificaat Basiskennis OCE te behalen. Organisatie van zo'n dag gebeurt op aanvraag, voor groepen van minstens 4 personen. Dit kan ook in-house, zodat bedrijven op één dag hun personeel kunnen opleiden en certificeren.

Interesse? Contacteer ons voor meer informatie over onze zeer concurrentiële prijzen.

Bom-Be is erkend als Examenbureau WSCS-OCE door TÜV Nederland, de Nederlandse Certificerings en Keuringsinstelling.