Assistent OCE-deskundige

Bom-Be zet regelmatig een cursus met aansluitend examen voor Assistent OCE-deskundigen op de kalender, maar we organiseren ook cursussen (minimaal 3 deelnemers) en/of examens op aanvraag.

Een Assistent OCE-deskundige heeft volgende taken en verantwoordelijkheden:

  • hij/zij voert op aanwijzing van een (Senior) OCE-deskundige taken uit die gericht zijn op het detecteren en benaderen van CE;
  • hij/zij verzorgt de primaire rapportage van de werkzaamheden (dagrapporten, veldwerkregistraties, …);
  • hij/zij draagt verantwoordelijkheden m.b.t. het optimaliseren van de veiligheid op de werkplek.

Bom-Be biedt een opleiding van 7 dagen aan waarin zowel theorie als praktijk aan bod komen. De leerstof is gestructureerd zijn volgens de eindtermen uit het WSCS-OCE voor het behalen van het certificaat Assistent OCE-deskundige. Er staat ook een didactische uitstap naar een munitiemuseum op het programma.

De theoretische leerstof omvat onder andere:

Bij het praktijkonderricht ligt de nadruk op:

  • computerondersteunde en analoge detectie, onder begeleiding; 
  • interpretatie bij analoge detectie;
  • lokaliseren en het veilig en 3-dimensionaal kunnen vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde objecten;
  • (veilig kunnen werken tijdens) laagsgewijs ontgraven van gedetecteerde objecten;
  • identificeren en tijdelijk veiligstellen van de situatie.

Dit certificaat is 3 jaar geldig. Na 2 jaar mag een Assistent OCE-deskundige wel al examen afleggen voor OCE-deskundige.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie over prijzen en mogelijkheden.

Bom-Be is erkend als Examenbureau WSCS-OCE door TÜV Nederland, de Nederlandse Certificerings en Keuringsinstelling.