Archeologie 2014

In 2014 voerde Bom-Beeen tachtigtal projecten uit, waaronder een tiental archeologieprojecten. Enkele voorbeelden zijn hieronder beschreven.


Zoektocht naar de Tiense vesten

Tijdens de werken aan de ringweg rond Tienen voerden we in opdracht van Studiebureau Archeologie BVBA een oppervlaktedetectie uit met multisonde magnetometrie en GPR. Bedoeling van dit geofysisch onderzoek was te zoeken naar de oude ringmuur en eventuele torens en poorten langsheen de noordelijke ring van Tienen. We werden hierbij ondersteund door de plaatselijke politie, die de kruispunten vrijhield van verkeer tijdens ons speurwerk. Op het terrein waren veel verstoringen aanwezig, zoals putdeksels, verkeersborden, metalen hekwerken en opengelegde sleuven. Daarom konden we met de magnetometersgeen volledige en betrouwbare dekking geven van de in te meten zones. Met de GPR konden we wel zones identificeren waar de stadsmuren vermoedelijk hadden gestaan. Daarna peilden we met een kleine spuitlans, met water onder hoge druk, in de bodem en botsten zo op harde laag. Daarom gaven we het advies om op die plek een proefsleuf te graven en na te gaan of het om de stadsomwalling gaat.

Archeologie oppervlaktedetectie GPR / magnetometrie


Begeleiding van proefsleuvenonderzoek in Baarle Hertog

Voor de uitbreiding van de schoolgebouwen in Baarle-Hertog voerde het Vlaams Erfgoed Centrum een archeologische evaluatie uit van het terrein in kwestie: opsporen en registreren van het archeologisch erfgoed, en een bepaling en evaluatie van de potentiële impact van de geplande werken op de archeologische resten. Daar kwam ook een proefsleuvenonderzoek aan te pas. Aangezien er voordien al een 75 mm granaat was gevonden begeleidde een expert van Bom-Be het laagsgewijs afgraven van de proefsleuf, om te anticiperen op de risico’s van het aantreffen van nog meer oorlogsmunitie.

Archeologie begeleiding magnetometrie


Historisch onderzoek

Historisch onderzoek naar Romeinse weg

In de aanloop naar rioleringswerken ter hoogte van de Holleweg in Oudenaarde was een archeologisch onderzoek vereist, want de Holleweg is beschermd als industrieel-archeologisch monument. Romeinse vindplaatsen aan weerszijden van de Holleweg geven aan dat het misschien ooit een Romeinse weg was, zodat de kans op het aantreffen van nog meer archeologische resten reëel is. Voor deze studie deed Ruben Willaert Archeologie een beroep op Bom-Be. Bij haar onderzoek van oude landkaarten en lokale archieven vond onze historica informatie die erop wijst dat de Holleweg ooit een bijweg was van het Romeinse wegennet, eerder dan een echte heirbaan.

Archeologie - historisch onderzoek


obussen.jpg

Op zoek naar de oude stadspoorten van Zonnebeke

Bom-Be begeleidde Ruben Willaert Archeologie bij de zoektocht naar de oude stadspoorten van Zonnebeke. Deze werden niet gevonden, maar wel verschillende bomkraters, zodat Bom-Be verschillende soorten granaten en ontstekers uit de Eerste Wereldoorlog moest veiligstellen.

Archeologie - begeleiding - magnetometrie


munitie.png

Loopgraven in Lo-Reninge

Op vraag van Aquafin deed Ruben Willaert Archeologie opgravingen naar Franse (en later Belgische) loopgraven. Bom-Be begeleidde deze werkzaamheden en kon, niet verwonderlijk, 2 obussen en 19 ontstekers veiligstellen. We waren er ook getuige van enkele vondsten uit de Middeleeuwen.

Archeologie - begeleiding - magnetometrie


Explosievenopsporing
2015
2014
2013

Archeologie
2015
2014
2013

Leidingdetectie
2015
2014
2013