Archeologieprojecten 2013

In 2013 voerde Bom-Be 71 projecten uit, waarvan 10 archeologie-projecten. Enkele voorbeelden zijn hieronder beschreven. 


Van WO I naar de Romeinen in Ieper

Bom-Be ondersteunde in Ieper een archeologisch proefsleuvenonderzoek van Ruben Willaert in het kader van de uitbreiding van een industrieterrein. De kans op munitievondsten was erg groot, omdat de locatie vlakbij ‘Pilkem ridge’ lag, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar gevochten werd. We stelden er een 50-tal obussen en vele andere munitieartikelen veilig, en waren getuige van de vondst van stoffelijke resten aan van 2 infanteristen van de ‘King’s Own Scottish Borderers’. Op de site werden ook houtresten van paalwoningen uit de Vroege Middeleeuwen, en zelfs potscherven uit de Romeinse tijd aangetroffen. 

Archeologie begeleiding magnetometrie


Aanleg Waterzuiveringsstation in Lo-Reninge

In het kader van de bouw van een waterzuiveringsstation (KWZI) te Lo-Reninge contacteerde Aquafin NV Bom-Be voor een historisch onderzoek, oppervlaktedetectie en sanering. Het projectgebied was ongeveer 6000 m² groot en lag tijdens de Eerste Wereldoorlog middenin het frontgebied. Vooraleer de site vrij te geven hebben we een een schrapnelgranaat, een artilleriegranaat en enkele ontstekers veiliggesteld.

Archeologie vooronderzoek / oppervlaktedetectie / benaderenmagnetometrie


Bewoning op de Wulpse weiden?

Ruben Willaert BVBA vroeg Bom-Be om een historisch onderzoek uit te voeren, om na te gaan of er in de loop van de voorbije eeuwen bewoning is geweest in een plangebied, gelegen in de weilanden van het kustdorp Wulpen, waar een hele sportinfrastructuur gebouwd zal worden.

Archeologie historisch onderzoek


Sint-Jacobskerk onder de radar

De voorstudie van restauratie van de Sint-Jacobskerk in Brugge werd toegewezen aan THV Verbeke-Grootaers-Vereecke, en zij contacteerden Bom-Be voor een detectie met grondradar (GPR). Zo verkrijgt men een digitale weergave van de ondergrondse structuur met de locaties van eventuele graven en funderingen, om de inplanting van een nieuwe vloerverwarming mogelijk te maken.

Archeologie – oppervlaktedetectie GPR


Heraanleg van het Colaertplein in Ieper

Bij de heraanleg van de stationsomgeving van Ieper werd het rioleringsstelsel in verschillende straten vernieuwd en ontdubbeld. Dit kon een impact kunnen hebben op de aanwezige archeologische waarden, want op meerdere plaatsen vermoedde men resten van de vestingwerken rond Ieper, o.a. ter hoogte van het René Colaertplein. Onroerend Erfgoed adviseerde een archeologisch onderzoek, omdat de nauwkeurigheid van historische kaarten niet toeliet om de verwachte resten precies te lokaliseren. Monument Vandekerckhove NV kreeg deze opdracht toegewezen en contacteerde Bom-Be voor een detectie met grondradar.

Archeologie – oppervlaktedetectie GPR


Sint-Martinusbasiliek in Halle

Voor de restauratie van de Sint-Martinuskerk van Halle was het noodzakelijk een inzicht op de ondergrond te krijgen, voor de aanleg van een nieuwe vloerverwarming. Monument Vandekerckhove NV, aangeduid voor de restauratiewerken, contacteerde Bom-Be voor een detectie met GPR om de ondergrondse structuur digitaal te kunnen weergeven, in het bijzonder de locaties van graven en funderingen.

Archeologie – oppervlaktedetectie GPR


Archeologie in Poperinge

Op vraag van Ruben Willaert BVBA (restauratie en archeologie) begeleidde Bom-Be een team archeologen, zodat ze hun graafwerkzaamheden in alle veiligheid konden uitvoeren. We troffen er immers restanten van ontplofte munitie aan, zoals de foto laat zien.

Archeologie begeleiding magnetometrie


Multisonde voor de archeologie in Boortmeerbeek

Durabrik Bouwbedrijven NV contacteerde Bom-Be voor een multisonde oppervlaktedetectie in het kader van een archeologisch project te Boortmeerbeek, om na te gaan of er een problematiek van niet-ontplofte explosieven was, en het bieden van een ondersteunende rol bij het archeologisch onderzoek.

Archeologie – oppervlaktedetectie – magnetometrie


Kerk van Mazenzele doorgelicht

Bom-Be voerde een detectie met grondradar uit voor de restauratiewerken in de kerk van Mazenzele (Opwijk), om het nodige inzicht in de ondergrond te krijgen. Aanleiding was de inplanting van een nieuwe vloerverwarming en het herleggen van een aantal grafstenen.

Archeologie – oppervlaktedetectie GPR


Explosievenopsporing
2015
2014
2013

 

Archeologie
2015
2014
2013

Leidingdetectie
2015
2014
2013