In 2016 voerde Bom-Be een honderdtal projecten uit, waaronder ook enkele archeologieprojecten. Een paar voorbeelden zijn hieronder beschreven.


West-Vlaamse bodem geeft weer oorlogsgeheimen prijs

De THV Monument Vandekerckhove-Ruben Willaert-Gate engageerde Bom-Be om archeologische opgravingen te begeleiden voor de uitbreiding van bedrijventerrein Kaaskerke in Diksmuide. Daarbij kwamen o.a. twee batterijen "Livens Projector" aan het licht. Dat waren zeer eenvoudige Britse mortierbuizen die gebruikt werden in de loopgravenoorlog, opgesteld in rijen. Elke buis stond op een metalen schijf (vanwege de vorm de "sombrero" genoemd) om te vermijden dat ze door de terugslag in de modder zou zakken. Een 14 kg zware mortiergranaat, meestal met giftig fosgeengas, werd langs boven in de buis gelaten. Voor het afvuren moest iedereen de stelling verlaten, want dat was een risicovolle onderneming. De ontsteking gebeurde elektrisch, en de granaat - die eerder leek op een gasfles - werd zo'n anderhalve kilometer ver in een boog naar de vijandelijke loopgraven geslingerd.

Dat het flink mis kon lopen is te zien bij deze opgraving. Minstens één van de mortierbuizen ontplofte en scheurde open, zodat ze nu op een smeedijzeren kunstwerk lijkt. Deze unieke oorlogsvondst werd nauwkeurig geïnventariseerd, en Bom-Be zorgde ervoor dat dit veilig kon gebeuren: met een prikstok werd gecontroleerd of er geen gifgasgranaten meer in de buizen zaten. We vonden er ook Duitse obussen, want deze stellingen werden natuurlijk ook door de vijand beschoten, en we droegen alle stukken over aan DOVO.

Op dezelfde site vonden de archeologen ook de stoffelijke resten van 1 Franse en 3 Belgische vermiste soldaten. Meer uitleg daarover op de website van de VRT.

Archeologie – begeleiding – magnetometrie


Bunkers in het Zwin

In het kader van de geplande uitbreiding van het Zwin voerde Ruben Willaert een archeologisch onderzoek uit, o.a. om de verborgen bunkers in kaart te brengen. Bij aanvang troffen de archeologen daarbij zoveel munitie aan, dat ze van DOVO de raad kregen zich te laten begeleiden door een gespecialiseerd opsporingsbedrijf. Gezien onze eerdere vruchtbare samenwerkingen met Ruben Willaert was hun keuze snel gemaakt. In het zand en in de bunkers, volledig bedolven onder de duinen, vonden we inderdaad nog honderden stukken munitie, zoals obussen, mortieren, handgranaten en ontstekers. DOVO kwam regelmatig langs om de stukken op te halen of, wanneer het om onstabiele stukken ging, om ze ter plekke te vernietigen, zoals te zien in deze video.

Archeologie – begeleiding – magnetometrie


Kruisherenklooster in beeld gebracht

In opdracht van Subterra Consult voerde Bom-Be een geofysisch onderzoek uit op de vroegere speelplaats van de lagere school Kruisheren in Maaseik. Met GPR onderzochten we of er structuren in de bodem zitten die gerelateerd zijn aan het voormalige Kruisherenklooster. Deze methode stelde ons in staat om de ligging van de vroegere funderingen en muren precies in kaart te brengen.

Archeologie oppervlaktedetectie GPR


Eerder uitgevoerde projecten


Explosievenopsporing
2016
2015
2014
2013

Archeologie
2016
2015
2014
2013

Leidingdetectie
2016
2015
2014
2013