In 2015 voerde Bom-Be een negentigtal projecten uit, waaronder ook enkele archeologieprojecten. Een paar voorbeelden zijn hieronder beschreven.


Archeologie in de frontzone

Fluxys legde in 2015 nieuwe aardgasleiding aan tussen Alveringem en Maldegem. Dit 74 km lange traject loopt dwars door het WOI frontgebied, en Bom-Be rondde er in 2014 al een oppervlaktedetectie af.  Bij de daarop volgende sanering van oorlogsmunitie werd ook archeologisch onderzoek verricht. Gezien de grootte van het project sloegen meerdere archeologische bedrijven de handen in elkaar, en ook Bom-Be droeg zijn steentje bij tijdens deze opgravingen. Naast loopgraven, smalsporen, resten van barakken en veldhospitalen, bomkraters, projectielen en resten van gesneuvelden, troffen de archeologen ook interessante resten uit de ijzertijd, de Romeinse periode en de middeleeuwen aan waaronder deze Romeinse waterput die na bijna 2000 jaar terug aan het licht kwam en waarin een goed bewaarde lederen sandaal werd teruggevonden.

Archeologie veldwerk


Kerk van Poperinge doorgelicht

De Onze-Lieve-Vrouw-kerk van Poperinge wordt omgebouwd tot een concert- en toneelzaal. In opdracht van Archeo 7 scande Bom-Be de kerkvloer met grondradar, om de ondergrondse structuren zichtbaar te maken. We konden er geen aanwijzingen van crypten vinden, maar wel van vele individuele graven, funderingen en convectorputten. Ons advies was om deze elementen aan de hand van proefgravingen te onderzoeken.

Archeologie oppervlaktedetectie GPR


Explosievenopsporing
2016
2015
2014
2013

Archeologie
2016
2015
2014
2013

Leidingdetectie
2016
2015
2014
2013