Geofysisch onderzoek voor de archeologie

Bij bouwprojecten of gebiedsontwikkeling is een archeologisch en milieukundig onderzoek wettelijk verplicht. Gezien onze jarenlange ervaring in het opsporen van explosieven, gekoppeld aan de unieke technische uitrusting, hebben we bij Bom-Be efficiënte oplossingen in huis om in beeld te brengen wat er onder het bodemoppervlak verborgen ligt. Voor de archeologie gebruiken we volgende geofysische (= niet destructieve) onderzoekstechnieken om een beter inzicht in de ondergrond te verkrijgen:

1. Magnetometrisch onderzoek, met:

2. Grondradar, ook wel georadar of GPR genoemd. Vaak de kosteneffectieve oplossing bij uitstek voor de archeologie.

Onze dienstverlening voor archeologen is echter breder dan dat. Bom-Be beschikt over immers de nodige kennis voor het opsporen en interpreteren van luchtfoto's, die van bijzondere waarde kunnen zijn bij een historisch vooronderzoek.

En het spreekt natuurlijk vanzelf dat we regelmatig archeologen begeleiden bij opgravingen in gebieden met risico op aantreffen van oorlogsmunitie in de bodem.