Sommige van onze activiteiten vallen een beetje buiten het kader van explosievenopsporing, archeologie of leidingdetectie.


Audit preventie bomterreur

Bom-Be voerde een IED-audit uit voor het bedrijvencentrum BCLeuven, gelegen op het Researchpark Haasrode. IED staat voor Improvised Explosive Devices. Onze expert met militaire achtergrond, en ervaring in conflictgebieden, legde zich toe op:

 • een dreigingsanalyse;
 • een controle van de beveiliging tegen aanslagen met geïmproviseerde ontploffingstuigen,
  • zowel qua preventie (voor)
  • als qua “bomb scene management” (tijdens en na);
 • adviezen aan het management om de beveiliging van het bedrijf tegen bomincidenten te verbeteren.

Bom-Be hanteert hierbij een nuchtere aanpak en zorgt voor een duidelijke communicatie met management en personeel.

We organiseren ook cursussen om management en personeel te leren om te gaan met bommeldingen, bomalarm en incidenten.  Contacteer ons voor meer informatie.

Terrorisme preventie audit


Bodemscans van sites in Assebroek en Tilleur

Met het oog op geplande boor- en ontgravingswerken contacteerde ERM Bom-Be voor het in kaart brengen van ondergrondse structuren (leidingen, opslagtanks, etc…) op twee sites, in Assebroek en in Tilleur. In beide gevallen gebruikten we een combinatie van metaaldetectoren en GPR om de bodem te scannen. Hoewel bovengrondse obstakels en ondergrondse verstoringen de detectie soms bemoeilijkte, konden we de ligging van tanks en leidingen toch vrij precies in beeld brengen.

Geofysisch onderzoek – oppervlaktedetectiemagnetometrie / GPR


Memorial_museum

Bom-Be op Museumweekend in Zonnebeke

Tijdens het weekend van 25 en 26 april stond Bom-Be met een infostand in het kasteelpark van het Memorial Museum Passchendaele 1917 te Zonnebeke. We toonden er ons detectiemateriaal en gaven uitleg over onze werkzaamheden in verband met WO I & II.Op 25 april 2015 was het immers exact honderd jaar geleden dat de Australische en Nieuw-Zeelandse troepen – de Australian & New Zealand Army Corps of ANZAC’s – landden op Gallipoli waardoor ook voor hen de ‘Groote Oorlog’ begon. Beiden kwamen pas in 1917 naar Vlaanderen voor de bloedige Slag bij Passendale. ANZAC Day herdenkt de inzet van deze troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er waren ook gidsbeurten en een expo.


Handheld GPS

Uitzetten van boorgaten in de frontlinie

BAAC Archeologie contacteerde Bom-Be voor het uitzetten van de locaties van manueel uit te voeren boorgaten, nodig voor een archeologisch onderzoek op een gepland gasleidingtracé dat door de voormalige frontzone van WO I loopt. Hiervoor gingen we als volgt te werk:

 • BAAC gaf ons de coördinaten van de geplande boorgaten.
 • Met GPS bepaalden we de ligging van de boorgaten te velde en onderzochten deze punten met een magnetometer.
 • De locaties die konden worden vrijgegeven markeerden ze met piketten.
 • Wanneer een locatie niet konden worden vrijgegeven (na detectie van metalen objecten in de bodem), dan werd er in de onmiddellijke omgeving een nieuw punt gezocht dat wel kon worden vrijgegeven. Dat werd ook gemarkeerd, met registratie van de nieuwe coördinaten.

De archeologen van BAAC konden daarna alle gemarkeerde locaties veilig onderzoeken in een straal van minimum 50 cm en tot op een diepte van 3 meter.

Archeologie – GPS localisatie


certificaat-basiskennis.png

In-house certificering voor archeologen

Het personeel van het Nederlandse ADC ArcheoProjecten komt regelmatig op de werven waar oorlogsmunitie wordt aangetroffen, en zit dus soms met vragen over de veiligheid. Bom-Be organiseerde voor hen een in-house opleiding over hoe om te gaan met vondsten van munitie. Deze dagcursus werd ook gevolgd door een kort examen conform het WSCS-OCE, dat bij onze noorderburen de sector van het Opsporen van Conventionele Explosieven regelt. De geslaagde kandidaten beschikken nu over een certificaat “Basiskennis OCE” dat hen toestaat zelfstandig op Nederlandse OCE-werven te werken, dus zonder dat daarbij de begeleiding van OCE-deskundig personeel vereist is.

Explosievenopsporing opleiding en certificering


magnetometer.JPG

Detectie van olietanks in Oudergem

Ondergrondse opslagtanks kunnen met GPR gelokaliseerd worden, maar ook met een magnetometer, wanneer geweten is dat ze uit ferrometalen vervaardigd zijn. Op vraag van Herbosch-Kiere lokaliseerden we op die manier twee grote olietanks onder een asfaltbaan in Oudergem.

Geofysisch onderzoek – oppervlaktedetectie magnetometrie


infosessie.jpg

Infosessies voor veiligheidscoördinatoren

VC-CS vzw, de contactvereniging voor veiligheidscoördinatoren in de bouwsector, contacteerde Bom-Be om twee keer te komen spreken over de implicaties van de aanwezigheid van NGE voor hun beroepsactiviteiten, en over leidingdetectie. Zo’n infosessie schetst een duidelijk en algemeen beeld van deze onderwerpen. Om de thema’s meer in detail te behandelen beschikt Bom-Be ook over opleidingen op aanvraag.

Explosievenopsporing infosessie


grondradar.jpg

Ondergrondse gewelven aan Antwerpse kaaien

Bom-Be voerde met behulp van grondradar een geofysisch onderzoek uit voor Technum, in het kader van de herinrichting van de Scheldekaaien te Antwerpen. Bij een deel van de kaaimuren aan de Ledeganckkaai werd een gewelf gebouwd achter de kaaimuur om deze te ontlasten. De gewelven bevinden zich op ongeveer 1 meter diepte. Doel van het geofysisch onderzoek was om de precieze locatie van de gewelven te bepalen.

Geofysisch onderzoek – oppervlaktedetectie GPR


radarbeeld_tank

Ondergrondse tanks opsporen in Evere

Studiebureau MAVA contacteerde Bom-Be voor een detectie op een projectlocatie waar men de aanwezigheid van twee ondergrondse mazouttanks vermoedde. Op het perceel met klinkerverharding zette Bom-Be grondradar in en kon de ligging van de tanks driedimensionaal bepalen (x, y, z).

Geofysisch onderzoek – oppervlaktedetectie GPR


onderwaterdetector

Verhuur van materieel

Bom-Be verhuurt regelmatig materieel aan de concullega’s. Zo ging het Nederlands UXO Offshore Services laatst aan de slag met onze Erbinger onderwaterdetector.

Explosievenopsporing – Verhuur


Explosievenopsporing
2015
2014
2013

Archeologie
2015
2014
2013

Leidingdetectie
2015
2014
2013